Zoek
Filters
U heeft geen artikelen in uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Offerte

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en heeft een geldigheidsduur van één maand.
Andere afspraken met betrekking tot de geldigheidsduur zijn indien van toepassing terug te vinden op de offerte op maat. Een offerte op maat is inclusief btw.

De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra die zich akkoord verklaart heeft met de offerte op maat, hetzij schriftelijk of mondeling. Tiny Glory behoudt zich het recht om de vermelde prijzen ten allen tijde te wijzigen.

Overeenkomst

Een overeenkomst wordt gesloten van zodra de klant zich schriftelijk of mondeling akkoord verklaart met de offerte op maat en bijgevolg het voorschotbedrag overmaakt.

Indien de klant de overeenkomst voortijdig verbreekt wordt het vastgelegde voorschotbedrag ingehouden en wordt het resterende werk volgens uurtarief (€ 50,00) aangerekend. Deze zal echter nooit de afgesproken prijs zoals opgenomen in de offerte overschrijden.

Tiny Glory behoudt zich het recht om geplaatste bestellingen te weigeren, waarvan de klant schriftelijk ter kennis wordt gebracht.

Voorschot

Een opdracht wordt slechts aangevat bij het ontvangen van het voorschotbedrag. Het voorschotbedrag varieert naargelang de totaalprijs van de bestelling en is minimaal € 100,00.

Het voorschotbedrag is steeds terug te vinden op de offerte op maat en na akkoordverklaring wordt een factuur opgesteld voor de vereffening van het voorschotbedrag. ​Het voorschot wordt op de eindfactuur in mindering gebracht. 

Uitvoering

De uitvoering wordt gestart van zodra het voorschotbedrag werd ontvangen.

Om de uitvoering van de bestelling te kunnen starten dient de klant steeds in alle volledigheid de gevraagde gegevens te bezorgen. Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan laattijdige levering niet ten laste van Tiny Glory worden gelegd.

Bijgevolg zullen alle kosten (ontwerp en druk) worden aangerekend.

De uitvoering wordt pas gefinaliseerd indien de klant uitdrukkelijk schriftelijk akkoord verleent voor de (digitale) proefdruk. Na akkoord voor de definitieve uitvoering kan Tiny Glory niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve gegevens die verwerkt zijn in het geleverde product zoals aangeleverd en goedgekeurd door de klant.

Indien de klant de overeenkomst voortijdig verbreekt en de uitvoering van de bestelling reeds werd aangevat, wordt het vastgelegde voorschotbedrag ingehouden en wordt het resterende werk volgens uurtarief (€ 50,00) aangerekend. Deze zal echter nooit de afgesproken prijs zoals opgenomen in de offerte overschrijden.

Levering

Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk;

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Tiny Glory hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan Tiny Glory niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering.

Ophaling en verzending zijn mogelijk maar steeds afhankelijk van het gekozen product.

Prijzen vermeld op de website zijn steeds exclusief verzendingskosten.

Betaling

De factuur wordt aan de klant bezorgd voor levering van de producten. Indien de totaalfactuur niet werd betaald worden de bestelde producten niet geleverd. Van zodra de factuur niet binnen de gevraagde betaaltermijn werd vereffend, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur.

Voortijdige beëindiging

Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd worden te tot dan gemaakte kosten in rekening gebracht. Hiervoor wordt in eerste instantie het voorschotbedrag aangewend. Indien de gemaakte kosten hoger zijn dan het voorschotbedrag wordt een uurtarief gehanteerd van € 50,00 per uur voor het geleverde werk.

Annulering van het drukwerk is enkel mogelijk indien er nog geen drukwerk werd besteld. De bestelling van het drukwerk gebeurt nadat de klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de (digitale) proefdruk. 

Aansprakelijkheid

Tiny Glory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard aan de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant bezorgd werden door derden (drukkerij, koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Auteursrecht

Op alle diensten en producten die van Tiny Glory uitgaan rust er auteursrecht.
Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming. Indien dit toch gebeurd wordt ene compensatie in rekening gebracht die in verhouding staat tot de ontwerpkost.

top